Kinh nghiệm‎ > ‎Linh tinh‎ > ‎

Bếp

So sánh chi phí giữa dùng bếp ga-bếp điện cảm ứng-lò microwave

Những đại lượng có liên quan đến năng lượng, và mối liên hệ giữa chúng:

 • năng lượng: Joule (J) là năng lượng cần thiết để sinh ra một lực có độ lớn 1 Newton (N) trên một quãng dịch chuyển 1 mét (m). Một cách gần đúng thì 1 Joule là năng lượng để nâng 1 vật nặng 1Kg từ mặt đất lên cao 10cm. Năng lượng còn được gọi là công.
 • công suất: Watt (W) là số công sinh ra, hay số năng lượng chuyển đi trong 1 đơn vị thời gian. 1W = 1J / 1s.
 • 1KW = 1.000W
 • 1KWh = 1.000W * 3.600s = 3.600.000J = 3,6MJ
 • calorie: là năng lượng cần thiết để 1 gram nước tăng lên 1℃. 1calorie = 4,185J. calorie thường được dùng để chỉ độ dinh dưỡng của thực phẩm: khi bị đốt cháy (bởi O₂ trong tế bào người) thực phẩm đó sinh ra bao nhiêu năng lượng (để làm ấm cơ thể hay để làm việc).
 • British thermal unit (Btu hay BTU): năng lượng cần thiết để 1 pound (454g) nước tăng lên 1℉. 1Btu ≈ 1055J = 0,293Wh.
Một số dữ kiện để tính và so sánh:
 • đốt cháy 1g ga (LPG) sinh ra 49.600J (đây là số gần đúng, số chính xác tùy thuộc vào tỉ lệ propan và butan trong LPG).
 • Hiệu suất của bếp ga: 40%. 40% năng lượng được dùng đúng mục đích, 60% còn lại làm nóng không khí quanh bếp.
 • Hiệu suất của bếp điện cảm ứng: 90%
 • Hiệu suất của lò microwave: 70%

Dùng 12Kg LPG để nấu thì có 238,08MJ (40%) được dùng để nấu và 357,12MJ làm nóng không khí.
Để có được 238,08MJ với:

 • bếp điện cảm ứng thì phải tốn 73,481KWh và trong đó 26,453MJ (10%) làm nóng không khí;
 • với lò microwave thì phải tốn 94,48KWh và trong đó 102,03MJ (30%) làm nóng không khí.
 sang trang 1 - 2 - 3