Giới-thiệu

Trang-bìa
Thân-thế
Thành-tích
Lịch-hẹn

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính

Giới-thiệu
Kế-hoạch-tích-luỹ
Kế-hoạch-an-hưởng
Ghi-chép kết-quả-đầu-tư-dài-hạn
Bảo-vệ nguồn-thu-nhập
Tăng thu-nhập

Đầu-tư-cổ-phiếu

Đầu-tư-cổ-phiếu
Quỹ-đầu-tư
Maxx - Phúc Lộc Thịnh Vượng
Sổ-tiết-kiệm hay Quỹ-đầu-tư?
Làm gì khi thị-trường xuống-dốc?

Các loại bảo-hiểm

Các loại bảo-hiểm
Phí-bảo-hiểm-nhân-thọ
Bảo-hiểm-nhân-thọ-liên-kết-chung
Điểm Tựa Đầu Tư

Câu-chuyện

Bài-học-phổ-thông
Những hòn-đá
Sứ-giả của Đấng-Thiêng-Liêng
Bắt-đầu đầu-tư
Ước-mơ thành tỷ-phú
Tiết-kiệm tiền kiểu Nhật
Những quyết-định tốt cho tuổi-già
Về-hưu trước 40 tuổi
Tránh mang nợ
Dùng thẻ-tín-dụng một cách khôn-ngoan
Để tiền mua-nhà hay đầu-tư
6 điều giúp tôi bớt lo-lắng về tiền-bạc
Sinh Lão Bệnh Tử

Các giai-đoạn của cuộc-đời
Chi-tiêu có kế-hoạch
Nghị-lực để có dư tiền
Lạm-phát-lối-sống
Tích-luỹ-tài-sản
Làm-giàu không khó
Để tiền vào đâu
Những cách đầu-tư
Đừng sợ chữ đầu-tư
Tính hiệu-quả-đầu-tư
So-sánh công-cụ tích-luỹ-dài-hạn
Chuẩn-bị vào đại-học
Tiền-thưởng cuối năm
Vài số-liệu về quỹ-hưu-trí-tự-nguyện ở Mỹ

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Tiền-mật-mã Pi
GnuCash
Bắt-đầu dùng GnuCash
Các phép-tính-tài-chính cần biết
Kinh-nghiệm dùng cloud storage
Hướng-dẫn làm cloud storage server
Wi-Fi Roaming
Nhận-xét các ví-điện-tử
Tiện-ích-di-động
OTT app để liên-lạc
Gói-cước-di-động nội-mạng
Trò-chơi học-làm-giàu Cashflow
Tạo tài-khoản Google
Kinh-nghiệm dùng Google Maps ở Việt-Nam
Chặn những cuộc-gọi-tiếp-thị
RaspberryPi
Phần-mềm-mã-nguồn-mở
Phần-mềm-tự-do
In sách nhỏ
Pin Lithium Ion
Linux
Spam
Home server cũ
Tìm-hiểu Bitcoin
Bảo vệ tài sản số

Chữ Việt

Vị trí dấu thanh
Unicode
UTF-8
Web Việt

Linh tinh

Bếp
Điện một chiều và điện xoay chiều
Tiêu thụ điện
Điện standby
Dùng thử Magchan để giặt
Máy lạnh
Máy lạnh inverter
Nóng
Nhiệt độ một ngày
Tần số của TV
Ảnh
Hồng ngoại

Ý kiến

Bắt cá hai tay
Nguồn gốc sự giàu có
Đo độ giàu có
Xã hội thông tin
Dùng hàng Việt
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
Thành ngữ về tiền
Tiền và Máu
Giả trá
Những cái nêm
Khác người
Đã lên báo

Danh mục

Download
Mục lục

In sách nhỏ
Soạn lần đầu ngày 07/07/2011

Các word processor như MS Word và OpenOffice Writer có khả năng in tài liệu thành dạng booklet với bốn trang trên hai mặt giấy. Nhưng khả năng đó bị giới hạn:

Nếu muốn in vài bản của một cuốn sách nhỏ cỡ A7 thì không thể dùng word processor được vì: Dưới đây là các bước để in vài bản của một cuốn sách nhỏ cỡ A7 bằng các phần mềm trên Linux.
  1. Dùng OpenOffice Writer soạn tài liệu trong trang A7 (74x105mm). Từ OO Writer, Export as pdf ra $prefix.pdf (prefix là shell variable chứa tên file)
  2. Dùng Ghostscript để đổi file pdf ra nhiều file png
    gs -r$dpi -sDEVICE=pngmono -sOutputFile=$prefix-%d.png -_ < $prefix.pdf Tuỳ theo máy in mà chọn dpi thích hợp, máy in phun thì chọn 359dpi, máy in laser thì chọn 299dpi (bớt 1 pixel để chừa lề khi in). Dùng device pngmono để in trên máy in laser, device png16m để in trên máy in phun màu. Đến đây đã có các $prefix-i.png, i từ 1 tới num_page.
  3. Nếu num_page không phải bội số của 16, dùng Gimp tạo một file trắng tên $prefix-0.png bằng cỡ các trang png, link file trắng đó thành các file nữa cho num_page đủ bội số 16
  4. Dùng bash script và ImageMagick để ghép 8 trang A7 thành 1 trang A4
for (( i=$((j=0)); i<$num_page; ((i+=16)) )) ; do
{
montage $prefix-$((i + 4)).png $prefix-$((i + 1)).png $prefix-$((i + 8)).png $prefix-$((i + 5)).png $prefix-$((i + 12)).png $prefix-$((i + 9)).png $prefix-$((i + 16)).png $prefix-$((i + 13)).png -geometry +0+0 -tile 4x2 ${prefix}s-$((++j)).png;
montage $prefix-$((i + 6)).png $prefix-$((i + 7)).png $prefix-$((i + 2)).png $prefix-$((i + 3)).png $prefix-$((i + 14)).png $prefix-$((i + 15)).png $prefix-$((i + 10)).png $prefix-$((i + 11)).png -geometry +0+0 -tile 4x2 ${prefix}s-$((++j)).png;
} ; done

In các trang ${prefix}s-i.png liên tiếp trên 2 mặt giấy A4, tốt nhất thì chọn đúng độ phân giải $dpi và chọn chế độ in tràn lề để hình không bị co hoặc mất lề. Cắt mỗi tờ A4 ra thành 4 tờ A6, xếp đôi các tờ A6 đó lại thành cuốn sách A7.

Do nhiều yếu tố như là cỡ giấy không chính xác tuyệt đối, cơ cấu kéo giấy vào máy nên hai mặt không khớp nhau hoàn toàn. Nhờ tốc độ in chậm nên máy in phun sẽ cho bản in hai mặt ít lệch nhau hơn máy in laser.
Nếu cần đóng cuốn sách đẹp thì đưa tiệm đóng sách đóng và xén. Dùng lệnh sau để in trang bìa, đem in hoặc photocopy trên giấy dầy để làm bìa.

montage $prefix-0.png $prefix-0.png $prefix-1.png $prefix-0.png $prefix-0.png $prefix-0.png $prefix-1.png $prefix-0.png -geometry +0+0 -tile 4x2 ${prefix}s-0.png;

Cách làm trên có một nhược điểm là chữ đã được render thành pixel trước khi gửi ra máy in nên về lý thuyết có thể không đẹp như được render bằng máy in.
Theo script trên thì sách sẽ được đóng theo cách bấm đinh hoặc dán keo. Nếu muốn may sách thì phải quay các trang A7 và xếp thành từng tay sách với 4n tờ đôi lồng vào nhau.
Tôi đã dùng cách trên để in cuốn sách Dưới Chân Thầy, file pdf ở đây, một cuốn sách nhỏ chỉ cách làm người tốt mà tôi đã được đọc từ năm 1974.
Trong các mailing list cũng đã có người bàn về việc này: dùng LaTex để sắp xếp các trang A7 trong trang A4.