Giới-thiệu

Trang-bìa
Thân-thế
Thành-tích
Lịch-hẹn

Hữu-ích

Lập-kế-hoạch-tài-chính

Giới-thiệu
Kế-hoạch-tích-luỹ
Kế-hoạch-an-hưởng
Ghi-chép kết-quả-đầu-tư-dài-hạn
Bảo-vệ nguồn-thu-nhập
Tăng thu-nhập

Đầu-tư-cổ-phiếu

Đầu-tư-cổ-phiếu
Quỹ-đầu-tư
Maxx - Phúc Lộc Thịnh Vượng
Sổ-tiết-kiệm hay Quỹ-đầu-tư?
Làm gì khi thị-trường xuống-dốc?

Các loại bảo-hiểm

Các loại bảo-hiểm
Phí-bảo-hiểm-nhân-thọ
Bảo-hiểm-nhân-thọ-liên-kết-chung
Điểm Tựa Đầu Tư

Câu-chuyện

Bài-học-phổ-thông
Những hòn-đá
Sứ-giả của Đấng-Thiêng-Liêng
Bắt-đầu đầu-tư
Ước-mơ thành tỷ-phú
Tiết-kiệm tiền kiểu Nhật
Những quyết-định tốt cho tuổi-già
Về-hưu trước 40 tuổi
Tránh mang nợ
Dùng thẻ-tín-dụng một cách khôn-ngoan
Để tiền mua-nhà hay đầu-tư
6 điều giúp tôi bớt lo-lắng về tiền-bạc
Sinh Lão Bệnh Tử

Các giai-đoạn của cuộc-đời
Chi-tiêu có kế-hoạch
Nghị-lực để có dư tiền
Lạm-phát-lối-sống
Tích-luỹ-tài-sản
Làm-giàu không khó
Để tiền vào đâu
Những cách đầu-tư
Đừng sợ chữ đầu-tư
Tính hiệu-quả-đầu-tư
So-sánh công-cụ tích-luỹ-dài-hạn
Chuẩn-bị vào đại-học
Tiền-thưởng cuối năm
Vài số-liệu về quỹ-hưu-trí-tự-nguyện ở Mỹ

Kinh-nghiệm

Máy-tính

Tiền-mật-mã Pi
GnuCash
Bắt-đầu dùng GnuCash
Các phép-tính-tài-chính cần biết
Kinh-nghiệm dùng cloud storage
Hướng-dẫn làm cloud storage server
Wi-Fi Roaming
Nhận-xét các ví-điện-tử
Tiện-ích-di-động
OTT app để liên-lạc
Gói-cước-di-động nội-mạng
Trò-chơi học-làm-giàu Cashflow
Tạo tài-khoản Google
Kinh-nghiệm dùng Google Maps ở Việt-Nam
Chặn những cuộc-gọi-tiếp-thị
RaspberryPi
Phần-mềm-mã-nguồn-mở
Phần-mềm-tự-do
In sách nhỏ
Pin Lithium Ion
Linux
Spam
Home server cũ
Tìm-hiểu Bitcoin
Bảo vệ tài sản số

Chữ Việt

Vị trí dấu thanh
Unicode
UTF-8
Web Việt

Linh tinh

Bếp
Điện một chiều và điện xoay chiều
Tiêu thụ điện
Điện standby
Dùng thử Magchan để giặt
Máy lạnh
Máy lạnh inverter
Nóng
Nhiệt độ một ngày
Tần số của TV
Ảnh
Hồng ngoại

Ý kiến

Bắt cá hai tay
Nguồn gốc sự giàu có
Đo độ giàu có
Xã hội thông tin
Dùng hàng Việt
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng
Thành ngữ về tiền
Tiền và Máu
Giả trá
Những cái nêm
Khác người
Đã lên báo

Danh mục

Download
Mục lục

Linux (3)

Tăng kích thước file system trong logical volume

Dùng Logical Volume (LVM) để chứa file system rất tiện ở chỗ là có thể tăng kích thước khi file system bị hết chỗ. Nếu các đĩa cứng đang dùng còn dư chỗ chưa dùng đến thì cho nó vào volume group rồi cho logical volume đang đầy nở đến chỗ đó. Nếu các đĩa cứng đang dùng đã hết chỗ thì mua thêm ổ cứng mới gắn vào volume group.

Để tăng kích thước thì làm các lệnh sau:

  1. umount file system
  2. lvresize -L +size{MG} LogicalVolumePath
  3. fsck device
  4. resize2fs device
  5. mount file system

Do phải umount file system nên không thể dùng cách này để tăng kích thước các file system cần thiết khi máy đang chạy là /usr, /var và nhất là /. Khi các file system này bị chật và không thể tăng kích thước thì ta có thể tạo một file system mới và dời bớt một directory nào đó từ file system bị chật sang file system mới.

Lệnh resize2fs có thể dùng cho cả file system loại ext3.

Logical Volume là một phần của một hay nhiều Physical Volume. Physical Volume được tạo từ một hay nhiều partition hay RAID. Vậy khi có từ 2 đĩa cứng giống nhau trở lên thì có thể kết hợp vừa RAID vừa LVM để tạo các file system một cách linh động và có tốc độ cao. Khi mới cài đặt thì chỉ tạo các file system là các logical volume với kích thước vừa đủ dùng, để lại một khoảng trống chưa dùng trong physical volume. Khi các file system bắt đầu chật mới tăng kích thước lên cho đủ.

File system nằm trực tiếp trên partition (không phải logical volume) cũng có thể tăng kích thước nếu đĩa cứng còn trống ngay sát sau partition đó.

Lệnh resize2fs cũng có thể giảm kích thước file system trước khi giảm kích thước của partition hay logical volume.

Tạo các file định tính địa phương trong Linux

Trong Linux, biến môi trường LANG dùng để thay đổi các tính chất địa phương (kiểu ngày tháng, tên tháng, ký hiệu tiền, thứ tự từ điển…) của môi trường làm việc. Để chọn địa phương Việt nam thì ta đặt LANG=vi_VN.UTF-8.
Nếu cần thì ta còn phải dịch lại các file mô tả tính chất địa phương. Làm như sau trên Fedora Core 2:

cd /usr/share/i18n/locales/
localedef --verbose --force -f UTF-8 -i vi_VN vi_VN.UTF-8

Các file trong /usr/lib/locale/vi_VN không bị thay đổi. Không rõ output vào đâu nhưng những thay đổi có tác dụng!

Configure kernel để dùng IDE ATA nhanh nhất

Phải xem tài liệu kèm theo mainboard để biết nó dùng PCI IDE chipset nào và config kernel cho đúng. Luôn luôn chọn configuration parameter CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y và CONFIG_IDEDMA_PCI_AUTO=y.

Với mainboard dùng chip Intel PIIX, thì chọn CONFIG_BLK_DEV_PIIX=y. Với ổ cứng Maxtor ATA-100, thì hdparm -t /dev/hda sẽ cho buffered disk read lên đến 34MB/s. Đáng lẽ ATA-100 thì phải được 100MB/sec. Nếu không dùng configuration đúng thì buffered disk read sẽ nhỏ hơn 5MB/s.

Sửa udev rule để các device node có access mode cần thiết

Sửa MODE trong các file trong /etc/udev/rules.d

sang trang 1 - 2 - 3